Büyükşehir’den vergi borçlarına yapılandırma

04.12.2020

Kişi Okumuş

0 Yorum

Büyükşehir’den vergi borçlarına yapılandırma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında vatandaşların su, ilan ve reklam vergisi, kira, ecrimisil ve diğer borçlarının yeniden yapılandırılmasına başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte su, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, harçlar, tıbbi atık ücretleri, ecrimisil gelirleri, pano söküm ve yıkım bedelleri ile hal rüsumlarını yapılandırıyor. Mükelleflerin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurması gerekiyor. Dilekçe ile başvuru; gerçek kişilerde ilgilinin kendisi, tüzel kişiliklerde ise kanuni temsilci tarafından yapılabilir.

Kanun kapsamında olan alacaklar

Vergi, harç ve harcamalara katılma payı alacakları, ücrete tabi işlerden kaynaklanan alacaklar, idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacaklar, su tüketim bedeli alacakları, atık su ve katı atık ücreti alacakları, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların satış, irtifak hakkı tesisi ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar. Tüm bu alacaklardan sadece vadesi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olup vadesinde veya bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyenler yapılandırılacak.

18 aya kadar taksitlendirme

Yapılandırmada anapara değişmeyecek. Varsa anaparaya bağlı cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, vade tarihinden itibaren Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ) oranı uygulanacak. Peşin ödemede, ayrıca hesaplanan Yİ-ÜFE’de yüzde 90’na kadar indirim yapılacak. Ödeme, mükellefin isteğine göre peşin ya da 6, 12, 18 taksit halinde yapılabilecek. Taksitler, iki ayda bir olarak uygulanacak. Taksitlerde, Kanunda belirtilen miktarlarda Yİ-ÜFE oranı uygulanacak. Dava açılmış borçlar için, davadan feragat edilmesi şartıyla yapılandırma uygulanacak.

Son gün 31 Aralık 2020

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimine başvurarak borçlarını yapılandırabilecek.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz